Внимание, ще СЃРµ отвори РІ РЅРѕРІ прозорец. ПДФ 

Тази библиография посочва част от изданията, касаещи пряко тясната проблематика на генеалогията - книги за историята на даден род или група родове, както и енциклопедични биографични справочници. Не са обхванати огромния брой издания в областта на краезнанието, истории на населени места и институции, които също са източник на ценна информация за генеалогията. 

Подробна библиография на генеалогичните издания представлява представлява публикуваната през 2003г. "Библиография на родоизследователската книжнина у нас 1900 - 2000" от Благой Шаламанов и Симеон Мильов 

 

 

Генеалогия или как да изследваме своя род / А.Запрянова / 2005

Фамилията на Асеневци - генеалогия и просопография / Ив. Божилов / 1994

Стари български родове / Крум Михайлов, Дим. Шалев / 1989 (Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Братя Миладинови, Григор Пърличев, Кузман Шапкарев, Тома Вишанов - Молера)

Родови Хроники / Никола Ферманджиев / 1975 (Г. С. Раковски, П. Хитов, Ф. Тотю, В. Левски, Х.Димитър, Ст. Караджа, Хр. Ботев, Обретеновци)

Библиография на родоизследователската книжнина у нас 1900 - 2000 / Благой Шаламанов, Симеон Мильов / 2003

Свята памет - Родова история 1750-2000 / Васил Капушев / 2005

Неизвестно за известни български родове / Мариана Първанова / 3 части 2009 - 2010

Сподвижниците на Апостола / Любомор Дойчев / 1981

Сподвижничките на Апостола / Любомир Дойчев / 1984

Тетевенци - родословна мемоарна хроника  / Петко Илиев Проданов / 1993

Родове на основатели на Плевенския Революционен комитет и диарбекирските заточеници / съст. Цв.Симеонов / 1995

Петър Миндов-Чинтула и неговото потомство / Гаврил Стоянов / 2010

Към историята на Чинтуловия род и сродяването му с други български родове, книга 2 / Гаврил Стоянов / 2013

Пет български рода в летописите на историята / Ал.Златарски / 2013

Биография на българския дух (Родът Паница) / Елена Стателова / 1997

Панагюрските родове Футекови-Дипчеви / Петър Чолов / 2006

Родът на Христо Ботев / Петър Чолов / 2000

Възрожденският род Тулешкови 1750-2000 / Петър Чолов / 2004

Българските въоръжени чети и отряди през XIX век / Петър Чолов / 2003

Родът на Георги Стойков Раковски: История на рода, на неговите дейци и на техните дела през последните три века / Петър Чолов / 1996

Наградният знак "За вярна служба под знамената" и неговата история / Христо Дерменджиев / 2010

Габровци на XX в. / Милка Пурел / 4 части за габровски родове 2006-2008

Династията на Срацимировци / Петър Николов - Зиков / 2013

Дългара памет / Иван Радев / 1993 (за родове от с. Мусина)

Опълченците от Плевенския край / Илия Ат. Панков / 1993

Офицерският корпус в България 1878 - 1944 / Румен Руменин / 1996

Кой кой е сред българите XV - XIX в (Биографична енциклопедия) / съст. Илия Тодев / 2000

Кой кой е сред българите (1396-1878) / съст. Илия Тодев / 2000

Българската възрожденска интелигенция: Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, ктижари, търговци, военни...  (Биографична енциклопедия) / 1988

Родове на Васил Левски и негови сподвижници / библиотека Родови четения / кн.2/1992

Родове на Христо Ботев и негови сподвижници / библиотека Родови четения / кн. /1992

Краезнанието в Габровския край / Сборник от конференция за 70 годишнината на проф. Цоньо Петров / 2000

Книга за българските хаджии / Св. Гюрова. Н. Данова / 1995

Книга за българските чорбаджии / Милена Стефанова / 1998

Микренските родове / Дончо Дончев (поредица) 

Касабовият род / Господин Нейков, Мих. Тодоров / 2002

Внучката на Венета Ботева разказва за ботевото семейство / Венета Рашева - Божинова / 1976

Едно дърво гора не прави  / Мария Семерджиева / (за габровския род Метеви)

209 хъшовски жития - Енциклопедия / Георги Тахов / 1996

Синове на отечествен дълг. Славни опълченци / Илия Маринов / 1994

Българските въоръжени чети и отряди през XIX век / Петър Чолов / 2003

Българската държава и учението на българи в чужбина (1879 - 1892) / Иван Танчев / 1994

Барутна пролет / Александър Гюров / 2005 (списъци на загиналите български войнски чинове в Унгария по време на Втората световна война)

Спомени и памет за Кирияковския род - родът на Капитан Петко Войвода / Пенка Чакалова - Генева / 2012

Родовата памет на банатските българи / Дружество на банатските българи в Българи / 2 части 2010

Родът на Радославовци от Златарица / Василка и Стефан Капарашеви / 2012

Славейковият род / Марияна Манева / 2012

Василий Каразин - живот и дейност / Михаил Станчев, Лазар Георгиев, Антоанета Запрянова, Петър Чолаков / 2005

Занаятчийският род Макасчиеви / Ангелина Макасчиева / 2012

Човек без род - дърво без корен. Каблешковият род от Копривщица / Райна Каблешкова / 2011

Дипломати , мечтатели, патриоти. България и Европа през погледа на семейство Станчови / Мари А. Фиркатиян / 2010