Внимание, ще СЃРµ отвори РІ РЅРѕРІ прозорец. ПДФ 

Родокраеведите от Петрич основаха свой клуб

На 14 юли т. г. родокраеведите от град Петрич се събраха в местното читалище „Братя Миладинови“ и основаха генеалогичен клуб. Присъстваха повече от 15 души, които подкрепиха идеята на дългогодишната краеведка и родоизследователка Теменужка Николова в града да се основе клуб, който да поддържа тясна връзка с Българската генеалогична федерация в София. Прочетени бяха уставът на федерацията, решенията на Юбилейното общо събрание и други документи, които насочват работата на бъдещия клуб. Изказаха се председателят на читалището Георги Петров, началникът на отдел „Образование и култура“ Методи Бисерков, уредникът на музея „Ванга“ в Петрич Севда Георгиева, Григор Дремджиев – журналист, Тодор Тараков – историк и др. След разискванията се прие да се основе в Петрич „Клуб Родознание – Петрич“, като членовете ще се събират всяка последна сряда месечно в читалището. Избрано бе ръководство в състав от трима души: председател Теменужка Маргаритова Николова, зам.-председател Методи Трайков Бисерков и секретар Севда Борисова Георгиева.