Внимание, ще СЃРµ отвори РІ РЅРѕРІ прозорец. ПДФ 

25 години клуб "Бащино огнище" - Смолян

31052010887_800x600На 31 май 2010 г. в залата на Териториален архив-Смолян се проведе тържествено честване на 25-годишния юбилей на Среднородопско родово-краеведческо дружество “Бащино огнище”. В залата присъстваха по-голяма част от членовете на клуба, а годишнината бе уважена от Негово преосвещенство Константийски епископ Антоний, секретаря на община Смолян Петър Харадинов и доц. д-р Антоанета Запрянова – председател  на БГФ „Родознание”.

В словото си по повод юбилейната годишнина, председателят на клуба Васил Капушев заяви, че вече четвърт век в Родопа планина пламти едно „бащино огнище”, обединило съвременни възрожденци, милеещи за своя род и родова памет. Той припомни, че дружеството може да се похвали с наистина впечатляваща за страната ни история и дейност, която започва още през 70-те години на миналия век с  популяризиране на родовите проучвания, организиране и провеждане на родови срещи, дискусии, методически обсъждания, срещи с видни учени и специалисти. Проследявайки множеството разнообразни инициативи, Капушев подчерта апостолската работа, извършена от членовете на клуба, които въпреки кризисните години продължават да творят и да имат свои конкретни реализирани постижения. „Това са хората, които осъзнаха и оцениха великата сила на родовата памет, преоткриха я и я съхраниха за поколенията. Благодарение на тях, на вас, които сте в тази зала, се дължат успехите на дружеството, което вече 25 години е сред първите, сред най-добрите в страната. През този четвърт век са издадени над 60 книги с родоведска и краеведска тематика. Над 850 са изследваните родове, стотици са проведените родови срещи и събори”, каза той. В края на доклада Капушев призова всички „с вяра, надежда и любов да изминем още много години и никога да не забравяме, че сме българи, да стоим здраво на корените си защото в тях са дедите ни, в тях сме ние самите, в тях ще бъдат и нашите деца и внуци”.

След като връчи награди на отличените краеведи и родоизследователи от Смолянския край, секретарят на общината Петър Харадинов отправи поздрави към всички членове на клуба, към десетките автори на родоведска и краеведска литература, които дадоха своя принос за обогатяване на родовата ни история и краезнание и припомни за някои от съвместните инициативи на дружеството с Община Смолян като учредяването на Среднородопския събор за християнска култура, редица научни конференции, фестивали за църковнославянски песнопения, ктиторски срещи. Учредена бе и специална награда „Златното перо на кръстата гора” с която бяха удостоени изтъкнати краеведи, историци, писатели, художници, проектанти – хора с принос в духовния живот на община Смолян.

Своят благослов към смолянските родоизследователи и краеведи отправи и Константийският епископ Антоний. Той заяви, че се радва да приветства едни от най-дейните изследователи на родовата памет в страната с конкретни изяви и реализирани дела. За тези постигнати добри резултати епископ Антоний припомни приноса на дългогодишния председател на клуба Костадин Куклев.

Водещата на юбилейното честване Зоя Начева припомни на присъстващите, че през тази година бе отбелязана 100-годишнината на Тодор Кавгазов, който от 1995 г. е старейшина на дружеството и бе сред наградените. Характеризирайки дейността на дружеството през изминалите години тя акцентира на широката обществена основа, върху която се разгръщаха изявите на дружеството, винаги в най-тясна връзка с различни обществени организации, читалища, църковни настоятелства, библиотеки, музеи и Териториалния архив в Смолян, който бе и домакин на повечето от проведените през годините конференции, четения и др.

Юбилейното честване продължи с представяне от Магдалена Добрикова, член на ръководството на клуба, на подготвената от нея библиография, включваща подборно самостоятелни издания, части от книги и сборници, както и статии за клуба, неговите членове и техни публикации за периода 1985-2009 г.

Гост на честването бе доц. д-р Антоанета Запрянова – председател на БГФ „Родознание”, която приветства всички присъстващи в залата и изрази своята удовлетвореност от инициативите на клуба, от реализираната през годините активна творческа дейност.

Изминалите 25 години са повод за равносметка, но макар и в младежка възраст, сомолянското дружество вече има своята писана история и документален архив. Дъщерята на Костадин Куклев – Мария Консулова и председателят на дружеството Васил Капушев връчиха на началника на Териториален архив-Смолян – Зоя Начева цялата събрана от основаването през 1985 до 2007 г. документация. Предстои да бъде регистриран архивен фонд на името на дружеството и материалите вече ще бъдат част от фондовия комплекс на архива.

Смолянският клуб на родоизследователите и краеведите обединява усилията на повече от 50 свои членове от цялата област като непрекъснато полага грижи за тяхното израстване, а също и за привличането на нови, особено от по-младото поколение. Своят опит в работа с младите активисти сподели Мария Консулова, която е преподавател по история в Гимназията с преподаване на чужди езици „Иван Вазов” и ръководи клуб „Млад краевед” към училището. (Зоя Начева, началник на Териториален архив-Смолян и зам.-председател на СРРКД "Бащино огнище)