Внимание, ще СЃРµ отвори РІ РЅРѕРІ прозорец. ПДФ 

В Перник бе създаден Клуб "Родознание"
25 март 2010, четвъртък
На 19 февруари в Регионален исторически музей – Перник, съвместно с читалище "Елин Пелин", се проведе учредително събрание на Клуб "Родознание". В него участваха писателите Цанко Живков, д-р Стойне Бузов, журналистът и редактор на сп. "Гора" Борис Господинов, учители, представители на известни местни родове, които се занимават с генеалогия, читалищни работници и музейни дейци. Милена Симова от Държавния архив – Перник, информира за съхранените документи, които могат да се използват от родоизследователите, а уредникът на музея Цвета Бакарска приветства отзивчивите българи за отговорното им отношение към родовата памет и прочете поздравителен адрес от председателя на БГФ "Родознание" доц. д-р Антоанета Запрянова. След това директорът на музея Симеон Мильов запозна присъстващите в Устава на БГФ и бе избрано ръководство с председател Цвета Бакарска и членове: Милена Симова и Мария Николова. Учредителите решиха да се създаде кръжок с ученици от няколко училища, които да се занимават под ръководството на историци, литератори, художници, читалищни дейци с изработване на родословни дървета и литературни съчинения за миналото на своите предци. Решено бе също така сбирките на новоучредения клуб да се провеждат всеки последен петък от месеца.