Внимание, ще СЃРµ отвори РІ РЅРѕРІ прозорец. ПДФ 

Карта на България Видин Каварна Добрич Варна Бургас Търговище Попово Котел Горна Оряховица Сливен Ямбол Нова Загора Шивачево Хрищени Стара Загора Левски Плевен Каленик Орляне Угърчин Крън Шипка Казанлък Бодрово Хасково Кърджали Пловдив Смолян Павелско Асеновград Поибрене Монтана Враца Мездра Ботевград Нови Искър София Брезник Кюстендил Благоевград Разлог Банско Гоце Делчев Сандански Копривлен Петрич

Асеновград

Началото на организираната генеалогия в Асеновград датира отпреди 18 години, когато е основан Клуб "Родолюбие" с председател о.з. полк. Иван Гащилов. От 2009 г. името на организацията е променено на Клуб по краезнание и родознание при Народно читалище "Св. Преподобни Паисий Хилендарски".

 Председател:  Йордан Петров Шкутев  ул. "Цар Освободител" №16А

Банско

информация за банско

Благоевград

информация за благоевград

Бодрово

информация за бодрово

Ботевград

информация за ботевград

Брезник

info for breznik

Бургас

информация за бургас

Варна

Началото на варненската генеалогия е поставено с дейността на секцията към Българското историческо дружество, която на 23 януари 2008 г. прераства в Клуб "Родолюбие". В момента в него членуват над 20 родокраеведи.

 
 Председател:  инж. Крум Пеев Филев  ул. "Приморска" №3, вх. В, ап. 1  (052) 63-27-08
 Зам.-председател:  Диана Иванова Тодорова  ул. "Никола Палаузов" №8  

 

Видин

информация за видин

Враца

info for vraca

Горна Оряховица

информация за горна оряховица

Гоце Делчев

Родоведски клуб

Добрич

Началото на родовите проучвания в Добричко са положени на 10 септември 1977 г. с организирането на първата среща на потомците на Сивковия род, от който произхожда Атанас Пеев, председател на днешния Клуб "Родознание", създаден на 23 септември 1992 г. В момента в клуба членуват над 30 души.

 Председател:  Атанас Друмев Пеев  ул "Дунав" №16, вх. В, ап. 18  (058) 83-40-10
 Зам.-председател:  Светлинка Станева Александрова  ул. "Крайовски договор" №49-А  

Каварна

информация за каварна

Казанлък

info for kazanluk

Каленик

info for kalenik

Кърджали

info for kurjali

Копривлен

info for koprivlen

Котел

информация за котел

Крън

info for kryn

Кюстендил

info for kustendil

Левски

info for levski

Мездра

info for mezdra

Монтана

info for montana

Нова Загора

info for nova zagora

Нови Искър

info for novi-iskar

Орляне

info for orlqne

Павелско

info for pavelsko

Петрич

info for petrich

Плевен

Клубът е наследник на някогашната секция "Родознание" към Българското историческо дружество, която след официалното формиране на БГД "Родознание" прерастна в Клуб "Родознание и краезнание". В момента клубът има близо 50 членове от Плевен, Червен бряг, Искър, селата Брестовец, Телиш, Долни Дъбник, издава редовен краеведски сборник.  

Председател: Петко Найденов Дилков ул. "Трапезица" №10, ап. 19 Р•-мейл адресът e защитен РѕС‚ спам ботове.
Зам.-председател: Аспарух Ангелов ж.к. "Мара Денчева", бл.21, вх. А Р•-мейл адресът e защитен РѕС‚ спам ботове.
Секретар: Мариана Хицовска ул. "Генерал Ганецки" №20 (064) 69-60-69

Пловдив

Началото Selena Gomez says walking 'around naked' is best part of living on her own
на пловдивската генеалогия е свързано с името на Николай Чаракчиев, ст.н.с. в Тютюневата промишленост в града, един от учредителите на БГД "Родознание" и пръв председател на Секцията по родознание към Българското историческо дружество. През 1990 г. секцията се преобразува в Клуб "Родознание и краезнание".

 Председател:  Ангел Йорданов Запрянов  ул. "Май" №14  (032) 26-02-32

Поибрене

info for poibrene

Попово

Поповският Клуб "Родознание" е учреден на 7 юли 2005 г. от 18 родоведи и краеведи в града.

 Председател:  Васил Стефанов Стоименов  кв. "Младост", бл. 106, вх. 2  
 Зам.-председател:  Ивелина Филипова Неделчева  ул. "Зараевско" № 5   Р•-мейл адресът e защитен РѕС‚ спам ботове.

 

Разлог

Клуб "Разложка Райна Каназирева-Княгиня" е основан преди десетина години благодарение на желанието и готовността на учителя Георги Попов да работи с изследователите. В момента в клуба членуват 11 души, които се събират главно през зимния и пролетния сезон, слушат лекции и обсъждат проблеми по генеалогия, представят нови книги.

 Председател:  Георги Дойчинов Попов  ул. "Шейново" №14  (0747) 8-27-95

 

Сандански

info for sandanski

Сливен

Сливенският Клуб "Родознание" е наследник на някогашната Секция "Родознание" при окръжното ръководство на Българското историческо дружество от 1985 г. Още отпреди това обаче към Историческия музей Сливен работеше неформална група родокраеведи, ръководена от Иван Колев. След прерастването на секцията в клуб Колев отново оглави това наше подразделение, като поддържаше дейна връзка с ръководството на БГД "Родознание", бе сред неговите учредители, подпомогна основаването на клубове в други градове на страната. След смъртта му, клубът престана да съществува, но благодарение усилията на известния сливенец Стефан Джагаров, на 13 април 2003 г. той бе възстановен.

 Председател:  Митко Койчев Станков  ул. "Сан Стефано" №46  (044) 3-35-46
 

Смолян

Клубът съществува от 1985 г. като секция към Българското историческо дружество, а след създаването на БГД "Родознание" става негово подразделение с името Среднородопски клуб "Бащино огнище". Негов пръв председател е бившият учител и младежки ръководител в Смолян Костадин Куклев. В момента в клуба членуват повече от 30 души.
 
 Председател:  Васил Георгиев Капушев  ул. "Острица" №26
 (0301) 6-91-91
 

София

Столичният клуб по родознание и краезнание съществува неофициално още от 70-те години на миналия век. Негов създател е Иван Платиканов, който с десетина родоведи и краеведи като Лазар Георгиев, Свилен Протич, Благой Шаламанов и други първи в страната направиха опит да се основе национално дружество по генеалогия. Известно време клубът носи името на неформален родоизследователски център, докато през 1990 г. стана гръбнак за създаване на генеалогичното дружество. Иван Платиканов почина през 1988 г., а Центърът, прераствайки в Секция по генеалогия към Българското историческо дружество, бе оглавен от научен работник - без генеалогична квалификация, поради което не остави следа. След основаването на БГД "Родознание" Столичният клуб се ръководеше успешно от Драган Върбанов и утвърди името си сред софийските родоведи и краеведи. През 2000 г. Върбанов почина и клубът пое о.з. полк. Георги Патриков, който продължи и разшири дейността му, и в момента в него членуват над 40 души.
Столичният клуб по родознание и краезнание се събира редовно всеки предпоследен четвъртък от месеца в салона на Народно читалище "Славянска беседа" на ул. "Г. С. Раковски" №127 от 17,30 часа.

 Председател:  Георги Христов Патриков  (02) 958-00-09
 Зам.-председател:  Иванка Ганчева Менева  (02) 821-48-88
 Секретар:  Цоню Стоянов Бърборков  (02) 958-06-05
 Касиер:  Пенчо Колев Бонев  (02) 831-49-03

Стара Загора

Популярността на старозагорския Клуб "Род и памет" като водещ в страната бе свързана с името на неговия покоен председател Васил Станчев - автор на множество книги и статии, организатор на родови срещи и инициатор на ученическия конкурс "Млад родокраевед". Неговият наследник д-р Иван Аяров - директор на Народно читалище "Св. Климент Охридски", продължи традициите на клуба, в чиито редици са изявените с публикациите и родолюбивата си дейност хора като ст.н.с. Нейчо Кънев, Калинка Йовчева, Иван Пенчев и др. 

 Председател:  д-р Иван Нанев Аяров  (041) 62-32-05   Р•-мейл адресът e защитен РѕС‚ спам ботове.

Търговище

Търговищкия Родокраеведски клуб е връстник на БГД "Родознание" и в момента в него има над 30 членове. Председателят му Крум Милев през 2009 г. навърши 90 години.

 Председател:  Крум Милев Цоцов  ул. "Хаджи Димитър" № 11, ап. 3  (0601) 8-80-64
 Зам.-председател:  инж. Добромир Драганов Тодоров    (0601) 8-07-60

 

Угърчин

Угърчинският Клуб "Родознание и краеведческа дейност" е основан на 20 септември 1987 г. Още отпреди тази дата обаче десетина души проявяват интерес към родословните изследвания и краезнанието. След основаването на клуба до 2007 г., негов председател е Веселин Русков.  В града са правени множество родови срещи, редица членове на клуба издават книги като "История на Угърчин" от Марин Мяшков, "Да не се чака светкавица" от Добрина Спасова, "Колоритни личности" от Марин Йотов и др. 
 
 Председател:  Борислав Димитров Патарински  ул. "Бели камък" №7  (06931) 32-22; 0889-231-746
 Зам.-председател:  Мария Петрова Щрегарска  ул. "Гео Милев" №4  (06931) 21-33
 Секретар:  Милена Маринова Найденова  ул. "В. Русковски" №21  0896-928-361

Хасково

info for haskovo

Хрищени

info for hristeni

Шивачево

info for sivachevo

Шипка

info for shipka

Ямбол

Клуб "Ямболец" е наследник на родокраеведската секция към окръжното ръководство на Българското историческо дружество. Негов пръв председател е писателят Стефан Чирпанлиев, който почина през 2004 г. В клуба членуват десетина души.

 Председател:  Илиана Георгиева Илиева    
 Зам.-председател:  Георги Йорданов Вълчев  ул. "Преслав" № 96  (046) 3-94-49